Detaljplan Norra Myrstugan

Onsdag 17 oktober 2018

Nu är detaljplanen Norra Myrstugan ute på samråd (del 1 av Kallfors ängar). Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder och service i form av livsmedelsbutik på del av Kallfors 1:4. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan.
Förslaget finns uppsatt 2018-10-16 – 2018-11-30 i Stadshuset, Campusgatan 26 (under ordinarie öppettider). Alternativt kan man hitta förslaget på kommunenes webbplats: www.sodertalje.se/norramyrstugan