Följ oss på sociala medier

Detaljplanen för Kallfors Höjder blev godkänd i Järna kommundelsnämd

2018-03-07

Igår hade Järna kommundelsnämnd möte. Då blev Detaljplanen Kallfors höjder antagen! Vi är super glada och tycker detta känns fantastiskt kul! Nu väntar bara beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i april innan planen är i laga kraft. Heja Kallfors Höjder!