Följ oss på sociala medier

Kallfors Höjder – samråd

2017-04-04

Nu har samrådshandlingarna för Kallfors Höjder presenterats för Järna kommundelsnämnd. Under de närmsta veckorna kommer detaljplanen gå ut på samråd och skickas till berörda sakägare. Samrådshandlingarna för Kallfors höjder presenteras här på hemsidan inom kort. Vi håller tummarna för att allt ska gå bra!

Läs gärna mer om detalplanprocessen på Södertälje kommuns hemsida