Följ oss på sociala medier

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss! Vi hjälper dig gärna om du har frågor och funderingar.

Kallfors Gård
153 95 Järna
bostad@kallfors.com

Anna Öqvist
Elin Flyning Sandin
Håkan Hult
Johan Flyning

Kontaktformulär