Följ oss på sociala medier

Om oss

Kallfors Bostad är samlingsnamnet för de olika områden som byggs av Kallfors gård i Järna. Kallfors gård har sedan ca 20 år tillbaka byggt fram ca 600 bostäder i de olika områdena Pärlingsberget, Svalsätershöjden, Mystugan, Östra Kallfors, Norra Kallfors samt de senaste bostadsområdet Kallfors Höjder som fortfarande är under byggnation.

Bolaget Rudsjön entreprenad AB driver detaljplaner och bygger fram infrastruktur som vägar, el och VA i områdena. Rudsjön entreprenad AB ägs och drivs av familjen Flyning som äger Kallfors gård.

Genom bolaget Järna Golf AB driver familjen Flyning även Kallfors golfbana med 36 hål. Tillsammans med Vidbynäs Golf startade de 2015 Golf South Sthlm AB som nu erbjuder Kallfors Golf och Vidbynäs Golf i ett och samma medlemskap. Läs mer om golfen på Kallfors på www.kallfors.com

Historia

1986 köpte Lars Flyning Kallfors gård i Järna. I början på 90-talet började tankarna om att bygga en egen golfbana på marken. I samma veva köpte Götenehus den delen av marken som idag kallas Pärlingsberget av Kallfors gård. Pärlingsberget med 150 nya bostäder byggdes fram på marken närmast det blivande klubbhusområdet.1997 startade byggnationen av Kallfors golfbana och 1999 invigdes de 18 första hålen av golflegenden Sven Tumba.

Utvecklingen i Kallfors tog därefter full fart. Efterfrågan på både golf och bostäder var stor. Två nya bostadsområden med totalt 90 tomter växte fram, Svalsätersområdet och Myrstugan. Samtidigt byggdes Järna Golfbana med 9 enkla hål som en av de första Pay and playbanorna i Sverige. År 2003 byggdes ytterliggare 9 hål på Kallfors golfbana och anläggningen hade nu 36 hål. Under denna tid byggdes klubbhuset ut till dubbla storleken och Kallfors hotell med konferens stod klart i november 2005.

Därefter startade detaljplanerna för både Östra och Norra Kallfors, två områden med totalt 350 bostäder i blandad form. Östra Kallfors började byggas 2008 och Norra Kallfors 2012. Båda områdena är slutsålda och Kallfors Norra är under byggnation. 

Det senaste området familjen Flyning projekterar fram är bostadsområdet Kallfors Höjder som omfattar 164 bostadsrätter fördelat på fyra etapper. Kallfors Höjder ligger inne på Kallfors golfbana uppe på en höjd med utsikt över golfbanan och vacker natur.

Tillsammans med sina barn Johan, Anna, Lisa och Elin och hela ”Team Kallfors” har entreprenören Lars Flyning under drygt 20 år byggt upp ett nytt samhälle i Järna där golfen står i centrum. Idag jobbar framförallt Johan, Anna och Elin aktivt med både bostadsutvecklingen och golfen.