Följ oss på sociala medier

Kallfors Ängar

Kallfors Ängar är ett nytt bostadsområde i hjärtat av Kallfors. Visionen är att bygga upp en trädgårdsstad som skall smälta in och harmoniera med gårdsmiljön på Kallfors gård. Vi vill skapa ett område där hela familjen skall trivas och inspireras, umgås och känna sig som hemma. Med Kallforsån slingrandes igenom området kommer det att finnas möjlighet till både naturnära lek, sport och härliga skogspromenader.

Området

I området planeras det för blandad bebyggelse med radhus och flerbostadshus. Bostadsområdet sträcker sig över Järna Golfbana. En ny korsning planeras att byggas på Tvetavägen vid infarten till golfbanan samt en genomfartsväg skall projekteras fram till det nya området som sedan föreslås sammanlänkas med det befintliga området Östra Kallfors.

Tidsplan

Området Kallfors ängar innefattar även en ny uppsamlingsväg. Detaljplanen påbörjats sommaren 2020 och målet är att den skall ut på samråd under 2021. När samrådshandlingarna är klara presenteras de bland annat här på hemsidan. Planen beräknas att gå i laga kraft under 2022. Därefter påbörjas byggnation av vägar och VA. Inflyttning till det nya bostadsområdet Kallfors Ängar beräknas att ske 2025.

Se även information på Södertälje kommuns hemsida

Är du intresserad av att veta mer? Anmäl ditt intresse här på hemsidan så får du löpande information om vad som händer i projektet!

Samarbetspartner

I projektet Kallfors ängar samarbetar Kallfors bostads byggbolag Rudsjön entreprenad AB med Månsbro fastigheter AB. Månsbro fastigheter har som devis att förvärva, förvalta och förädla samt bygga fastigheter. Företaget ägs i sin helhet av bröderna Per-Axel och Lars-Åke Månsson. Läs mer om Månsbro fastigheter här.

Om Järna

I Järna har du nära till allt. I centrum finns butiker och restauranger. Samtidigt är det nära till både havet och skogen. Flera företag satsar på närodlat och ekologiskt jordbruk, exempelvis Saltå Kvarn och Järna Mejeri. I centrum finns även en biblioteksfilial, vårdcentral och apotek. Ett par konditorier är kända för sitt goda bröd långt utanför orten. I Järna bor drygt 9100 invånare. Mest känt är Järna för antroposofernas Ytterjärna och dess kulturhus med musik, dans, teater, film och konst.

Järna ligger drygt 15 km från Södertälje och 50 km från Stockholm. Järna trafikeras idag av pendeltåg mot Södertälje och Gnesta och av busslinjer mot Södertälje, Hölö och Gnesta. Från Järna centrum når man motorvägen E4 på några minuter med bil. Söker du livskvalité med natur och miljö ”på landet” men med närhet till både Södertälje och Stockholm så är Järna ett perfekt område att bo och leva i.

På fritiden finns många olika aktiviteter att välja på i Järna med omnejd. Kulturhuset i Järna erbjuder olika evenemang bland annat teater, musik och café. Järna SK bedriver idrott i blandad kompott för olika åldrar. Det finns en idrottsplats med två fotbollsplaner, en ishall och motionsspår.  I Järna finns det även två ridklubbar, båtklubb och golfbanor för den spelsugne. Kallfors golfklubb erbjuder utöver fina golfbanor en trevlig restaurang och vintertid finns här bra skidspår.

Det finns ett stort utbud av förskolor och skolor i Järna med olika inriktning. Det finns sju stycken kommunala förskolor och sex stycken enskilda förskolor i Järna. Det finns två kommunala grundskolor i Järna, Ene-Ådahlskolan och Tavestaskolan. Det finns ytterligare fyra fristående grundskolor i Järna. Järna Friskola, Mariaskolan, Solviksskolan och Örjanskolan. Det finns även gymnasieskolor, Solviksskola, Örjanskolan samt Naturbruksgymnasium.

Mer information om att bo och leva i Järna och Södertälje kommun hittar du på Destination Södertäljes hemsida!